gospodarstwo

Więcej o:

gospodarstwo

 • Bank na gospodarstwie

  , skoro koncepcja nowego wykorzystania BGK jest jednym z pomysłów na walkę z kryzysem, można oczekiwać, że pierwsze kredyty już niedługo trafią do zagranicznych spółek. Pomysł na bank Zgodnie z uzasadnieniem projektu, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać kredytów eksportowych zagranicznym

 • Wyśmienita kondycja gospodarstw domowych

  także wśród gospodarstw domowych i rolników. Dodatkowo autorzy uwzględnili wyniki analogicznych badań prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw transportowych.

 • Niemiecki bank centralny: Gospodarstwa domowe bogate jak nigdy

  (Bundesbank). Mniejsze restrykcje, więcej zakupów Mimo to zamożność prywatnych gospodarstw domowych w Niemczech, na którą składają się gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych, wzrosła do rekordowego poziomu wynoszącego około 7399 mld euro. To o 73 mld

 • GUS: 41% gospodarstw domowych posiada internet

  W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT) w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne oraz w przedsiębiorstwach. Według ostatniego badania NetTrack w

 • Petrolinvest skusił Bank Gospodarstwa Krajowego

  , że część kredytu PKO BP odstąpiło całkowicie państwowemu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. - BGK przejął jako uczestnik konsorcjum z PKO BP zobowiązanie do zapewnienia finansowania Petrolinvestu w kwocie stanowiącej 50 proc. łącznej kwoty kredytu, to jest do wysokości 150 mln zł. BGK został wskazany