Czas na Koło fortuny! Odgadniesz wskazane hasła? Poziom zaawansowany

Tym razem nie będzie lekko. Uda Ci się rozwiązać wszystkie zagadki?
Zagadka Zagadka -

                             

Zagadka Zagadka -

                           

Zagadka Zagadka -