Jeśli skończyłeś podstawówkę, to w tym quizie matematycznym możesz liczyć na 8/8!

1 / 8

Ile to 25% z 30?

2 / 8

Dowód, że suma kątów trójkąta równa jest dwóm kątom prostym to twierdzenie:

3 / 8

25:5+4, które działanie wykonasz jako pierwsze?

4 / 8

W jaki sposób zaokrąglisz liczbę 2,74?

5 / 8

"M" w rzymskim zapisie cyfr to:

6 / 8

Kwadrans to:

7 / 8

Zosia czytała codziennie taką samą liczbę stron pewnej książki. Powieść ta miała 147 stron. Ile stron dziennie czytała Zosia, jeśli przeczytanie całej powieści zajęło jej tydzień?

8 / 8

Suma dwóch cyfr jest równa 16, a ich różnica to 2. Która liczba jest mniejsza od każdej z nich?

Lubicie matematykę?