Dziś pytamy o najdziwniejsze fobie! Średnia to zaledwie 5/10!

1 / 10

Kynofobia to lęk przed:

2 / 10

Akrofobia to lęk przed:

3 / 10

Hydrofobia to lęk przed:

4 / 10

Myzofobia to lęk przed:

5 / 10

Awizofobia to lęk przed:

6 / 10

Fonofobia to nadwrażliwość na:

7 / 10

Hemafobia to lęk przed:

8 / 10

Hipofobia to lęk przed:

9 / 10

Ligirofobia to lęk nadwrażliwość na:

10 / 10

Osmofobia to nadwrażliwość na:

Macie jakieś fobie?