W dzisiejszym akademickim komplet poza zasięgiem! 2/5 to już dobry wynik!

1 / 5

Na ilustracji przedstawiono:

2 / 5

Gdy siła jonowa rośnie, to współczynnik aktywności:

3 / 5

Dla jakiej wartości liczby Reynoldsa przepływ jest turbulentny?

4 / 5

Roztwór stały węgla w żelazie gamma (γ) to:

5 / 5

Z pierwszej zasady termodynamiki wynika, że przy stałym ciśnieniu zmiana ciepła równa się:

.