W tym quizie akademickim o komplet będzie ciężko! To naprawdę trudne wyzwanie!

1 / 5

Który parametr jest stały podczas przemiany izochorycznej?

2 / 5

Czym się różni przemiana równowagowa (kwazistatyczna) od nierównowagowej?

3 / 5

Na ilustracji przedstawiono:

4 / 5

Czy te dwa wykresy przedstawiają ten sam cykl (obieg termodynamiczny)?

5 / 5

Jedno z podstawowych równań mechaniki płynów to:

.