Ten quiz sprawdzi waszą wiedzę o komputerach. Komplet tylko dla najlepszych!

1 / 9

Które z tych określeń nie należy po pierwotnych nazw komputera?

2 / 9

W którym roku komputer został maszyną roku tygodnika "Time"?

3 / 9

Prawzorem komputera jest maszyna Turinga. W jakim celu została ona stworzona?

4 / 9

A skoro o Turingu mowa, kto wcielał się w rolę Alana Turinga w filmie "Gra tajemnic"?

5 / 9

Rozpoznawanie mowy, systemy eksperckie i uczenie się maszyn. Między innymi w tych obszarach stosuje się:

6 / 9

Jaką nazwę nosił pierwszy polski komputer?

7 / 9

Kto jest założycielem Apple?

8 / 9

Program odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący między nim a resztą systemu komputerowego to:

9 / 9

W którym roku założono przedsiębiorstwo Microsoft?

Znacie się na komputerach?