W tym quizie szansę na komplet mają umysły ścisłe. Dla reszty 2/5 to dobry wynik

1 / 5

Kanał przepływowy z malejącym przekrojem poprzecznym to:

2 / 5

Jeżeli przekrój poprzeczny kanału przepływowego rośnie, to prędkość:

3 / 5

Prawo, które określa zależność odkształcenia od naprężenia to:

4 / 5

Jaki obieg (cykl termodynamiczny) realizowany jest w silnikach odrzutowych?

5 / 5

W locie poziomym, ciężar równy jest:

.