Widzisz je prawie codziennie, ale czy coś o nim wiesz? Pytamy o Słońce!

1 / 9

Który z podanych pierwiastków stanowi największy procent masy Słońca?

2 / 9

Słońce jest planetą:

3 / 9

Temperatura na powierzchni Słońca wynosi około?

4 / 9

Słońce spaliło już około połowę swojego zasobu wodoru:

5 / 9

Proces, w którym energia przemieszcza się ze Słońca na Ziemię, nazywamy...

6 / 9

Słońce jest...

7 / 9

Średnia odległość Ziemi od Słońca to około:

8 / 9

Słońce "stoi" w miejscu:

9 / 9

W jaki czasie promienie słoneczne docierają do Ziemi?

.