Oto 5 ekstremalnie trudnych pytań. Tak wygląda matematyka na studiach!

1 / 5

Przy zmianie obszarów całkowania (w całkach podwójnych) do współrzędnych biegunowych, jakobian przekształcenia jest równy:

2 / 5

Aby twierdzenie o zamianie całki podwójnej na całki iterowane było prawdziwe, musi zostać spełniony jeden warunek, jaki?

3 / 5

Rozpatrujemy funkcję dwóch zmiennych (x,y). Jeżeli hesjan (macierz Hessego) jest większy od 0 oraz pochodna cząstkowa II rzędu w punkcie (po zmiennej x) jest mniejsza od 0, wówczas mówimy, że:

4 / 5

Rozwinięcie Laplace'a służy do obliczania:

5 / 5

Wizualizacja przedstawia:

.