Dobrze znasz tablicę Mendelejewa? Sprawdzimy to w tym quizie o pierwiastkach chemicznych

1 / 10

Symbol tlenu w układzie okresowym pierwiastków to:

2 / 10

Siarka jest:

3 / 10

Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli pierwiastek o nazwie:

4 / 10

Jakim symbolem oznaczamy złoto?

5 / 10

W skład kwasu siarkowego NIE wchodzi:

6 / 10

Fe to symbol:

7 / 10

Z kolei argon oznaczymy symbolem:

8 / 10

Hg to symbol:

9 / 10

Wskaż symbol cynku:

10 / 10

Nazwa tego pierwiastka odnosi się do jego małej użyteczności. Zapiszemy go symbolem Pt, a więc chodzi o:

Zdobędziesz wszystkie 10 punktów?