Tych słów używali nasi dziadkowie. Wiesz, co znaczą te archaizmy?

1 / 12

Co oznacza słowo "aprensja"?

2 / 12

Dawny zwrot "dać harbuza" oznacza:

3 / 12

Czym z kolei jest "dębniak"?

4 / 12

"Finfa" to określenie dość złośliwego czynu, czyli:

5 / 12

Współcześnie słowa "tabaka" używa się potocznie w branży gastronomicznej, gdy do lokalu przychodzi bardzo dużo klientów. Co oznaczało to słowo kiedyś?

6 / 12

Przestań się tak "obzierać", czyli:

7 / 12

Co robi ktoś, kto "prowadzi rej"?

8 / 12

Co było celem "egzorcyzmów"?

9 / 12

Czym jest "kajet"?

10 / 12

Z kolei "hurma" to nic innego jak:

11 / 12

"Jurament" można złożyć komuś. Słowo to oznacza:

12 / 12

A jeżeli coś jest "zacne", to jest:

Trudno będzie zdobyć maksimum punktów