Ekstremalny quiz o zakonie krzyżackim

1 / 15

Jak brzmiała pełna nazwa zakonu krzyżackiego w polskim tłumaczeniu?

2 / 15

Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?

3 / 15

Jak brzmiała dewiza zakonu?

4 / 15

Jakie wydarzenie przyczyniło się do utworzenia zakonu?

5 / 15

Kto stał na czele Krzyżaków?

6 / 15

Przeciwko jakim ludom bałtyckim na początku organizowali wyprawy Krzyżacy?

7 / 15

W 1308 roku Krzyżacy rozpoczęli ekspansję na ziemie polskie i zajęli ważny dla nas region. Jaki?

8 / 15

Kilka lat później wojska Władysława Łokietka starły się z Krzyżakami pod Płowcami. Bitwa, choć nierozstrzygnięta, obaliła mit o niezwyciężonym zakonie. W którym roku to było?

9 / 15

W 1343 roku zawarto traktat, którym zmuszono Krzyżaków do zaprzestania ataków na Polskę. Jaką nosił on nazwę?

10 / 15

Ile lat trwała wielka wojna z zakonem krzyżackim rozpoczęta przez Władysława Jagiełłę?

11 / 15

Kulminacyjnym punktem wielkiej wojny z Krzyżakami była bitwa pod Grunwaldem. Kto dowodził zakonowi podczas walk?

12 / 15

Do którego miasta w 1466 roku przeniósł stolicę zakonu wielki mistrz?

13 / 15

Ile pokoi toruńskich zawarła Polska z zakonem krzyżackim?

14 / 15

Po kolejnej wojnie Zygmunt I Stary zmusił wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna do hołdu lennego. Kiedy miało miejsce to wydarzenie?

15 / 15

W którym roku papież ostatecznie rozwiązał zakon?