Quiz, którego nie ma

1 / 15

Loch Ness, gdzie ma mieszkać słynny potwór, to jezioro w:

2 / 15

Najpierw pustka - a potem? Co w pierwszym wersie w Genesis stworzył Bóg?

3 / 15

Mityczne Eldorado miało się znajdować w:

4 / 15

Co stanie się w pierwszych kilku sekundach z człowiekiem, który trafi do próżni?

5 / 15

Jeśli 1 podzielimy przez 0 otrzymamy:

6 / 15

Tajemniczy mieszkaniec Podziemi Kredowych - duch Bieluch - jest legendą związaną z miastem województwa lubelskiego:

7 / 15

Według Empedoklesa podstawowymi budulcami materii miały być cztery żywioły: woda, powietrze, ziemia oraz

8 / 15

Kamień filozoficzny (łac. lapis philosophorum) to mityczna substancja, która miała m.in. pomóc alchemikom w przemianie np. ołowiu w złoto. Był też tytułowym elementem jednej z książek o:

9 / 15

Według popularnej wersji Artura Oppmana, warszawski bazyliszek zagnieździł się w podziemiach przy ulicy Starego Miasta:

10 / 15

Solipsyzm to pogląd filozoficzny głoszący, że nie istnieje nic poza:

11 / 15

Mityczny lek - panaceum - miał być odpowiedzią na choroby:

12 / 15

Jako pierwszy Atlantydę opisał:

13 / 15

Dybuk to groźny duch mogący zawładnąć ciałem żywego człowieka pochodzący z folkloru:

14 / 15

Objaw psychopatologiczny, który charakteryzuje się np. poczuciem nierealności siebie to:

15 / 15

Elohim to w Biblii określenie: